مسابقه قرار دل ها
تشکل جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه گیلان به مناسبت نیمه شعبان برگزار میکند:

مسابقه قرار دل ها