۳۰ شب ۳۰ مسابقه!
هیئت دانشجویی باقرالعلوم(ع) دانشگاه گیلان برگزار میکند:

۳۰ شب ۳۰ مسابقه!